பெயர் மற்றும் இமெயில் கொடுத்து உறுப்பினராகலாம்.!

We'll not spam mate! We promise.

Tuesday, October 7, 2014

மற்றை இனத்தார்க்கே மண்டியிடான்; மணியிட்டால் ?

 


ஒற்றைத்  தமிழ்மகன்  உள்ளவரை,  உள்ளத்தே

அற்றைத்  தமிழ்த்தாயிங்  காட்சி  புரியும்வரை,

எற்றைக்கும்,  எந்நிலத்தும்,  எந்த  நிலையிலும்

மற்றை  இனத்தார்க்கே  மண்டியிடான்;  மணியிட்டால்

பெற்றவர்மேல்  ஐயம்;  பிறப்பின்மேல்  ஐயமெனச்

சற்றும்  தயக்கமின்றிச்  சாற்று !


நன்றி :-

கனிச்சாறு -  தொகுதி -3

தென்மொழி  பதிப்பகம்

மேடவாக்கம்  கூட்டுச்சாலை,

சென்னை - 600 100
---------------------------
94444  40449
 

Socializer Widget By Blogger Yard
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 comments:

Post a Comment