பெயர் மற்றும் இமெயில் கொடுத்து உறுப்பினராகலாம்.!

We'll not spam mate! We promise.

Monday, October 20, 2014

யாத்திரை போகும்போது....


சீப்புக்  கண்ணாடி  ஆடை  சிறுகத்தி  கூந்தல்  எண்ணெய்

சோப்புப்  பாட்டரி  விளக்குத்  தூக்குக்  கூஜாதாள்  பென்சில்

தீப்பெட்டி  கவிகை  சால்வை  செருப்புக்  கோவணம்  படுக்கை

காப்பிட்ட  பெட்டி  ரூபாய்  கைக்  கொள்க  யாத்திரைக்கே.


பாரதிதாசன்  வாழ்ந்த  காலத்தில்  ஊர்ப்பயணம்  செல்ல  நேரிட்டால் 
எவ்வெவற்றைக்  கொண்டு  செல்ல வேண்டும்  என்பதனைப்
பாட்டாகப்  பாடியுள்ளார்.  காலம்  மாறினாலும்  கொண்டு செல்லக்கூடிய பொருட்களின்  வடிவம்  மாறினாலும்  இன்றும்
பொருத்தமாகவே  தோன்றுகின்றது.

பாரதிதாசன்  பாடல்கள்

தொகுப்பு

டாக்டர்  தொ.  பரமசிவன்

நியூ  செஞ்சுரி  பொக்  ஹவுஸ் (பி) லிட்

சென்னை - 600 098
-------------------------------
26359906  -  26251968

ஒரு  சந்தேகம்.  நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட  படைப்புகளுக்கும் 

பதிப்புரிமை  கொண்டாடுவதேன் ?

Socializer Widget By Blogger Yard
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 comments:

Post a Comment