பெயர் மற்றும் இமெயில் கொடுத்து உறுப்பினராகலாம்.!

We'll not spam mate! We promise.

Tuesday, October 7, 2014

சாலையில் பறக்கும் லாரிகளின் பல்வேறு பரிணாம மாற்றங்களும் ஓட்டுநர்கள் + உரிமையாளர்கள் திண்டாட்டங்களும் !!,

திருக்குறள்  எண்  475.  அதிகாரம்  48:  வலியறிதல்.


பீலிபெய்   சாகாடும்  அச்சுஇறும்;   அப்பண்டம்

சால  மிகுத்துப்  பெயின்.

  
----------------------------------------------------------------------------------
6  டயர்  லாரி  ..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
மஸ்டா 6  டயர்  வேன்  -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407  சின்ன  வேன்

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

மகேந்திரா  3  டயர் சரக்கு  வேன்  -  500  கிலோ  அனுமதி  =  500  கிலோ  முதல்  1  டன்  வரை  ஏற்றிச்  செல்வது  நடைமுறை
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------407  4  டயர்  -  குட்டியானை  என்று  அழைப்பது  வழக்கம்  -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

மகேந்திரா  4  டயர்    பிக்கப் வேன்

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10  டயர்    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 டயர்,  14  டயர்  வரை  வண்டிகள்  வந்து விட்டன.

 ஆனால்  எல்லாவற்றிலும்  அனுமதிக்கப்பட்ட  எடையையவிடப்  பலமடங்கு

சுமைதான்  ஏற்றப்படுகிறது. என  ஓட்டுநர்கள் சொல்கின்றனர்.

ஒவ்வொன்றின் அனுமதி பெற்ற எடையையும் , பன்மடங்கு ஏற்றிச் செல்லும்

எடையையும்  வாய்மொழி வாயிலாகக் கேட்டுக்  குறிப்பெடுத்தும்  அவற்றை

எழுதும் துணிச்சல் இல்லை.   ஏனெனில்  மூலதனம்  போட்டவர்களுக்கும்

நிறைவு இல்லை. சட்டப்படி  சரக்குகளை  ஏற்றிச் சென்றால்  கட்டுபடியாகாது

என்பது அவர்களது  வாதம்.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


வாங்கும்  கட்ணம்  ரூ14000  என்றால்,  ஒருநாள்  ஓட்டுநர்  சம்பளம்  ரூ1000/- சாப்பாடு வகைக்கு  ரூ 500/-


டோல்கேட்  கட்டணம்  1400ரூ/-  டீசல்  வகைக்கு  ரூ.  7100/-  ஆக  மொத்தம்  ரூ10,000/-


எஞ்சுவது  ரூ 4000/-

-------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

மேற்கண்டவற்றிற்கும்   ஆவணம் கிடையாது.

மாதம் 30  நாட்களும் ஓட்டுநர்களுக்கு வேலை  உண்டா என்பதும் உறுதி

இல்லை.  உயிரைப் பயணம்  வைத்து , பாதுகாப்பு  எதுவுமே இன்றி

சாலைகளில்  லாரிகளும் , மினி வேன்களும், குட்டியானைகளும்

பறந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தினமணி போன்ற நாளிதழ்கள் களப்பணியில் இறங்கி உண்மையை

வெளிப்படுத்தி எல்லோருக்கும் சாதகமான  சூழல் உருவாகவேண்டும்

என்பதே  இருப்பம்.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

நலமே  நாளும்  விளைக !
ஷேர் ஆட்டோக்கள்  சென்னையில்.

Socializer Widget By Blogger Yard
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 comments:

Post a Comment