பெயர் மற்றும் இமெயில் கொடுத்து உறுப்பினராகலாம்.!

We'll not spam mate! We promise.

Thursday, October 2, 2014

இந்தியாவில் ஓர் அமெரிக்கர் - 22-06-2013-இல் வெளியிடப்பட்டது
Published on 22 Jun 2013
An American in Madras is a feature-length documentary on Ellis R Dungan, the American who made quite a name for himself as a director of Tamil Films! The film primarily charts Dungan's years in India from1935-1950 and highlights his contribution -- technical and professional - to the then developing Tamil Film Industry.

Directed by: Karan Bali
Produced by: Alex Anthony
Camera: RV Ramani
Editing: Irene Dhar Malik
Sound Design: Mohandas VP
Location Sound: R Elangovan
Voice Over Script: Teesha Cherian
Sub-Titles: Devasena ES

An American in Madras is a feature-length documentary on Ellis R Dungan, the American who made quite a name for himself as a director of Tamil Films! The film primarily charts Dungan's years in India from1935-1950 and highlights his contribution -- technical and professional - to the then developing Tamil Film Industry.

Directed by: Karan Bali
Produced by: Alex Anthony
Camera: RV Ramani
Editing: Irene Dhar Malik
Sound Design: Mohandas VP
Location Sound: R Elangovan

Voice Over Script: Teesha Cherian
Sub-Titles: Devasena ES
An American in Madras is a feature-length documentary on Ellis R Dungan, the American who made quite a name for himself as a director of Tamil Films! The film primarily charts Dungan's years in India from1935-1950 and highlights his contribution -- technical and professional - to the then developing Tamil Film Industry.

Directed by: Karan Bali
Produced by: Alex Anthony
Camera: RV Ramani
Editing: Irene Dhar Malik
Sound Design: Mohandas VP
Location Sound: R Elangovan
Voice Over Script: Teesha Cherian
Sub-Titles: Devasena ES
Socializer Widget By Blogger Yard
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 comments:

Post a Comment