பெயர் மற்றும் இமெயில் கொடுத்து உறுப்பினராகலாம்.!

We'll not spam mate! We promise.

Thursday, September 4, 2014

கனிச்சாறு 4 : பள்ளிக்குச் செல்லும் பயனுள்ள தம்பி, கேள் ! - பாவலர் பெஞ்சித்திரனார்

பள்ளிக்குச் செல்லும்
பயனுள்ள தம்பி, நீ!
எள்ளி நகைக்காமல்
இவ்வுரையை எண்ணிப்பார்.!

ஹ்க்ஷ்ச்ச்வீரத் திருமகன், நீ !
வீணான புன்செயல்கள்
ஆரத் தழுவி
அழித்தொழிந்து போவதுவோ ?

மன்னுந் தமிழ்மகன், நீ !
மக்கள்தொண் டாற்றாமல்
தின்னுந் தொழில்செய்தே
தீர்ந்துவிட எண்ணுவதோ ?

ஆறறிவு பெற்ற
அருமாந்த சேயோன், நீ !
சோறுடைக்க்கே வாழ்ந்து
சொந்தவுயிர்   மாய்வதுவோ?

தேய்ந்துவரும் எங்கள்
திருவினத்துக் கால்முளை, நீ !
ஏய்ந்துநில் ! நின்றியங்கு !
எந்தமிழுக்குத் தொண்டுசெய் !

சாய்ந்த தமிழினத்தைச்
சாகாமல் காத்துநில் !
வாய்ந்த தமிழகத்தீரே !
வந்தஇருள் சீப்பாயே ! -

கனிச்சாறு - ஐந்தாம்  தொகுதி

செந்தமிழ் அடுக்ககம்

(சி.கே.அடுக்ககம் )

மேடவாக்கம் கூட்டுச்சாலை

மேடவாக்கம், சென்னை - 600100
---------------------------------------------
94444 40449

Socializer Widget By Blogger Yard
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 comments:

Post a Comment